To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Szkolenie "Praktyczne wypełnianie rachunku zysków i strat oraz bilansu w sprawozdaniu finansowym spółdzielni socjalnych"
już niedostępne -

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szkolenie poświęcone tematyce praktycznego wypełniania rachunku zysków i strat oraz bilansu w sprawozdaniu finansowym spółdzielni socjalnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 marca 2018 roku w Kielcach w godzinach 16.30-20.30.

Zakres szkolenia:

- Sprawozdanie finansowe spółdzielni socjalnej-wprowadzenie z uwzględnieniem elementów sprawozdania oraz modyfikacji planu kont

- Rachunek zysków i strat-właściwe ujmowanie przychodów i kosztów 

- Dysponowanie wynikiem finansowym w spółdzielni socjalnej

- Przedstawienie praktycznych zasad wypełniania aktywów i pasywów w bilansie spółdzielni socjalnych

- Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Prowadząca:

Justyna Bartosiewicz

  • Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków,
  • ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 - 2020
  • Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.
  • Trener, wykładowca i doradca.
  • prezes dwóch spółek oraz Fundacji,
  • posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012)
  • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice

Dla kogo szkolenie?

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze, członkowie) podmiotów ekonomii społecznej, z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i miasta Kielce. Podmioty ekonomii społecznej to m.in.:

- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne

-podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ WTZ)

- organizacje pozarządowe

- spółki non-profit

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest przystąpienie podmiotu do projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Informację na temat projektu oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie http://koowes.pl/.

Organizator zapewnia materiały piśmiennicze i catering. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

Zobacz również:

szkolenia